Ny ledelse i Unio-studentene

Ny leder i Unio-studentene heter Kristoffer Andreas Haugen. Han har fullført to års studier i sykepleie ved Universitetet i Stavanger. I tillegg er han nestleder i NSF Student.
Ny nestleder i Unio-studentene, J. Parcival Kjæret, kommer fra Pedagogstudentene. Han er ferdig utdannet lektor med fagene sosiologi og engelsk, og har dessuten en bachelor i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø.

De to nye lederne for Unio-studentene ble valgt på det årlige studentseminaret fredag 15. september, der alle Unio-studentene var samlet for å diskutere Unios studentpolitiske saker.

– Vi kommer til å jobbe mye med studentvelferd og studiestøtte i året som kommer, sier Haugen.

– Verdsetting og anerkjennelse av høyere utdanning er helt nødvendig for å rekruttere folk med høy kompetanse, ikke minst for å sikre kvalitet i offentlige tjenester som utdanning og helse, sier han.

– Vi gleder oss til å fortsette det gode arbeidet Unio-studentene gjør for å sikre alle studenter gode vilkår, avslutter begge de to nyvalgte lederne.