Gratulerer Sandra Borch med viktig statsrådpost

Unio-leder Ragnhild Lied gratulerer den nye statsråden for høyere utdanning og forskning. – Jeg vil gratulere Sandra Borch med en ny og viktig statsrådpost og ser fram til et godt samarbeid og god dialog framover. Hun har nå fått en en unik mulighet å gjenopprette tilliten til universitets- og høgskolesektoren og studentene, og samtidig vise at denne regjeringen ruster Norge for framtida, sier hun.

Unio-lederen uttrykte høye forventninger til en ny statsråd for høyere forskning og utdanning da Ola Borten Moe måtte gå av.

Hun påpeker at det er en viktig statsrådpost med mange saker som er av stor betydning for Norges framtid.

– De lave søker- og opptakstallene til lærerstudiet og sykepleierstudiet bør bekymre statsråden. Ikke minst med tanke på at Norge trenger nok høyt utdannet og kvalifisert arbeidskraft som kan levere de tjenestene innen både helse, utdanning og beredskap som både folk flest og næringslivet forventer og fortjener, sier Lied.

Hun understreker at utdanning, forskning og kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren for verdiskaping, og nødvendig for å opprettholde og videreutvikle velferdssamfunnet.

– Vi må satse på høyere utdanning og forskning fremover fordi det det blant annet er nøkkelen til nødvendig omstilling og til å gjennomføre det grønne skiftet, sier Ragnhild Lied.