Unio inviterer til frokostseminar om helsepersonell og et godt arbeidsliv

Norge har et økende behov for å beholde og rekruttere helsepersonell, men samtidig påpeker personellet at det stadig blir mer press på ansatte og tjenestene. Hva skal til for å skape et godt og inkluderende arbeidsliv på kort og på lang sikt? Hvilke trusler oppleves og hvilke løsninger har vi?

Tid: 7. september 2023, kl. 08.00
Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo
Påmeldingsfristen har nå gått ut.

Se opptak av seminaret her:

 

Konferansier: Aslak Bonde

Program

08.00: Frokostservering

08.30–08.35: Velkommen til Unios frokostseminar
v/Ragnhild Lied, leder, Unio

08.35–08.55: Hvorfor er et godt arbeidsmiljø nøkkelen til et godt og inkluderende arbeidsliv?
v/Håkon Johannessen, forsker, STAMI

08.55–09.05: Hvordan skal helsepersonell beholdes og rekrutteres i tiden som kommer?
v/Truls Vasvik, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet

09.05–09.10: Unios forskningssatsning på emosjonelle krav og belastninger
v/Henrik Dahle, fagsjef for arbeidslivspolitikk, Unio

09.10–09.40: Panelsamtale – Hva skal til for at helsepersonell skal beholdes og rekrutteres?
Deltakere:
• Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder, Norsk Sykepleierforbund
• Truls Vasvik, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet
• Tor Arne Gangsø, områdedirektør Arbeidsliv, KS
• Marie Kirstine Søberg-Klyver, leder, Ergoterapeutene Nord

09.40–09.45: Et par kommentarer fra salen og avslutning
v/Aslak Bonde

09.45: Slutt