Unios verneombudskonferanse – VOK 2023

Unio har i år for 11. gang gleden av å kunne invitere verneombud og hovedverneombud til en todagers verneombudskonferanse, med vekt på vernetjenesten og (hoved-)verneombudsrollen.

VOK 2023 finner sted 18.–19. oktober 2023 på Scandic Ambassadeur Drammen. Vi starter konferansen med lunsj den 18.10., og avslutter med lunsj den 19.10.

Foreløpige hovedpunkter i programmet

  • Psykososiale arbeidsmiljøfaktorers betydning for sykefravær
  • Emosjonelt belastende arbeid – hva er det og hvordan håndtere det?
  • Nye regler om vold og trakassering i arbeidslivet
  • Hvordan styrke det lokale IA-arbeidet?
  • Unios verneombudspris 2023 vil bli delt ut på konferansen
    Informasjon om hvordan man nominerer kandidater til verneombudsprisen legges ut på unio.no i slutten av august.

Som deltaker vil du også få mulighet til å stille spørsmål og dele refleksjoner med andre verneombud.

Påmelding til konferansen vil, som i fjor, skje på Unios nettsider, direkte fra den enkelte deltaker til Unio.

Hold av datoene 18.–19. oktober – lenke til påmeldingsskjema til VOK 2023 vil bli lagt ut på unio.no den 1. september.