Enighet i lønnsoppgjøret for sykehusfysioterapeutene, ergoterapeutene og Utdanningsforbundet i Spekter

Onsdag kveld ble det enighet i lønnsoppgjøret mellom Spekter og sykehusfysioterapeutene og ergoterapeutene ved helseforetakene, Marina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale sykehus.

Det ble også enighet mellom Utdanningsforbundet og Spekter helse.

Om lag 1500 av NFFs medlemmer i helseforetak og sykehus med driftsavtale er omfattet av forhandlingene.

– Det har vært interessante, men også tidvis krevende forhandlinger. Resultatet er i stor grad i tråd med våre krav, og alle våre medlemmer er sikret en lønnsvekst på minimum 5,0 % i dette oppgjøret. Vi er svært fornøyde med å ha fått minstelønn til 650 000 for spesialfysioterapeuter med 10 års ansiennitet eller mer allerede i inneværende år. I tillegg har vi fått en klarere tekst knyttet til muligheten for å få lønnstillegg utenom lønnsoppgjøret for blant annet å beholde fysioterapifaglig kompetanse, som våre tillitsvalgte og medlemmer må være oppmerksomme på, sier forbundsleder i Norsk Fysioterapiforbund Gerty Lund til NFFs sin nettside

Les mer om lønnsoppgjøret for sykehusfysioterapeutene her.

Resultatet for Ergoterapeutene ligger over det frontfaget oppnådde tidligere i år og omfatter 650 medlemmer ved helseforetakene, Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale sykehus

– Dette er et godt resultat for våre medlemmer, selv om vi ikke fikk innfridd alle krav. Vi har hatt en veldig god dialog med arbeidsgiver, hvor begge parter har strukket seg for å komme frem til en enighet, sier forbundsleder i Ergoterapeutene Tove Holst Skyer.

Spesialergoterapeuter med 10 års ansiennitet får en årslønn på 650.000 fra 1. november i år.

– Dette i motsetning til protokollen fra i fjor som sa «i løpet av 2024», slår forbundsleder fast. Ledere har også fått et noe høyere generelt tillegg enn andre grupper.

Les mer om lønnsoppgjøret for Ergoterapeutene her.

Også enighet mellom Utdanningsforbundet og Spekter helse

Oppgjøret sikrer alle medlemmene i områdene et lønnstillegg på 5,65 % fra 1. mai. I tillegg settes minstelønn for Pedagog med spes.kompetanse med 10 års ansiennitet eller mer, til kr. 650.000,- fra 1. oktober.

– Dermed anerkjenner Spekter den spesialkompetansen våre medlemmer innehar, melder Utdanningsforbundet på sine nettside.

Les mer om lønnsoppgjøret for Utdanningsforbundet her