Unio-lederen: Pensjonsavtalen fra 2018 må fullføres

– Pensjonsreglene for de som har særaldersgrense må nå på plass, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Hun møter arbeidsminister Marte Mjøs Persen til første forhandlingsmøte i ettermiddag.

 

Unio organiserer om lag halvparten av alle som har særaldersgrense. De viktigste Unio-gruppene er sykepleiere med særaldersgrense 65 år og politi som har særaldersgrense 60 år.

Unio-leder Ragnhild Lied minner om at det nå er fem år siden 2018-avtalen om ny, offentlig tjenestepensjon utsatte spørsmålet om alderspensjon til de som har særaldersgrense. Et forsøk i 2019 og 2020 med Solberg-regjeringen strandet fordi tilbudet var for dårlig.

– Uvissheten er til å ta og føle på for mange av våre medlemmer som ikke vet hvilken pensjonsordning de vil ha, sier Lied.

– Det er langt fra sikkert at medlemmene hadde stemt ja til pensjonsavtalen i uravstemningen i 2018 hvis de visste at det ville ta så lang tid å få resten av avtalen på plass. Forventningene til Støre-regjeringen er derfor store. Vi forutsetter at regjeringen viser vilje og ønsker å komme fram til en løsning, sier Unio-lederen.

Dette ligger til grunn

Pensjonsavtalen av 3. mars 2018 sier at «Samfunnsmessige hensyn knyttet til sikkerhet og belastning tilsier at det også i framtiden vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrenser. Personer som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrenser skal ikke komme urimelig ut sammenliknet med andre grupper.»

– Vårt krav har hele tiden vært at de som har en særaldersgrense skal kunne gå av tidligere enn ansatte med ordinær aldersgrense uten å tape i livsvarig pensjonsnivå. Har du en særaldersgrense begrunnet i belastning eller sikkerhet, skal ikke det gi deg en dårligere pensjon enn andre, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Forhandlingene vil foregå i hele juni.

Avtalen fra 3. mars 2018

Ny prosessavtale for alderspensjon til personer med særaldersgrense 14 juni 2022 

Hvem skal ha særaldersgrense? 25. januar 2023

Regjeringens uttalelse om det videre arbeidet med pensjon til personer med særaldersgrenser januar 2023

Mer om pensjon her