Fredrik Haugen ny sjeføkonom i Unio

Fredrik Haugen tiltrer stillingen som sjeføkonom i Unio 15. august. Erik Orskaug (67), som har vært Unios sjeføkonom siden 2002, forsetter i annen stilling i Unio med hovedoppgaver knyttet til pensjonspolitiske spørsmål.

Fredrik Haugen (48) er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. De siste 12 årene har han vært partner i konsulentselskapet Actecan, som lager samfunnsøkonomiske og aktuarielle analyser blant annet til de fire hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden og en rekke ulike fagforeninger.

Han har tidligere også jobbet i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, i Finansnæringens hovedorganisasjon (nå Finans Norge) og ved Frischsenteret.

– Jeg er takknemlig for denne muligheten til å bli sjeføkonom i en av Norges mest betydningsfulle organisasjoner. Som samfunnsøkonom har jeg alltid hatt en sterk interesse for temaer som arbeidsliv, inntektsfordeling og bærekraft, og jeg håper å kunne bidra til å styrke Unios viktige arbeid på disse og andre områder. Jeg ser frem til å bli enda bedre kjent med organisasjonen og dens medlemmer, og til å bidra til å opprettholde og styrke Unios innflytelse og stemme, sier Fredrik Haugen.

 

– Fredrik Haugen er meget kompetent og har en bred og relevant faglig bakgrunn. Han kjenner det organiserte arbeidslivet svært godt, og vi er meget fornøyde med at han har takket ja til stillingen. Vi ser frem til han begynner hos oss i august, sier sekretaritatssjef i Unio, Jon Olav Bjergene.