Enighet i de innledende forhandlingene

Unio og Spekter kom mandag ettermiddag til enighet i de innledende sentrale forhandlingene om årets tariffoppgjør.

Det er nå avtalt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger i Spekters virksomheter, utenom helseforetakene og Lovisenberg / Martina Hansens Hospital. For disse avtales lønnsoppgjøret på et senere tidspunkt.

Økonomi er ikke tema for de innledende forhandlingene, men man har blitt enige om prinsipper for videre prosesser for tariffoppgjøret og frister for videre forhandlinger, utenfor område 10 og 13. Unio har 53 000 medlemmer i tariffområdet, de aller fleste innenfor helseforetakene.

– Vi ser fram til å gå inn konkrete forhandlinger om et oppgjør som tar hensyn til befolkningens behov for kvalitet i helsetjenesten og velferdssamfunnet for øvrig. Det handler om livsnødvendig kompetanse som skal gi folk trygghet og mulighet til å bo over hele landet, sier Unios forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Partene har også blitt enige om å se nærmere på omfang, vilkår og mulige konsekvenser knyttet til bruk av hjemmekontor i virksomhetene. Man har sett at omfanget har økt de siste årene. Arbeidet skal gjennomføres av det partssammensatte utvalget for samarbeid, integrering og kompetanse.

Her kan du lese protokollen.