Oppstart i lønnsforhandlingene neste uke

Etter at noen av tarifformrådene fikk utsatt forhandlingsstart tidligere i uken på grunn av streiken, er det nå klart for forhandlingsstart i flere av tariffområdene kommende uke.

Følgende har oppstart neste uke:

Tariffområde Spekter mandag 24. april kl. 10.00

Tariffområde stat torsdag 27. april kl. 10.00

Tariffområde KS torsdag 27. april kl. 12.00

Tariffområde Oslo kommune avventer nytt tidspunkt.

 

Her kan du lese mer om Lønnsoppgjøret 2023.