Forhandlinger utsettes

Partene i tariffoppgjøret i kommunesektoren er i enige om å inntil videre utsette den planlagte forhandlingsstarten torsdag 20. april, på grunn av streiken i frontfaget.

Partene i KS-tariffområde er KS og forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio kommune, YS Kommune og Akademikerne kommune.

Oppdatert: Også forhandlingene i Spekter og Oslo kommune utsettes på ubestemt tid. Forhandlingene i staten blir utsatt om streiken ikke er over før oppstart torsdag den 27. april.