Endelig rapport fra TBU

Den endelige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) ble publisert i dag klokken 12.00. Det er små forskjeller i hovedtallene i forhold til februar-rapporten.

Det er imidlertid verd å merke seg at lønnsveksten 2022 i statlig område endres fra 4,4 prosent til 4,3 prosent.

Les rapporten på regjeringen.no

Rapporten blir trykket og utgitt i NOU-serien.

Her er et oppsummeringsnotat med de viktigste tallene

 

Mer om lønnsoppgjøret 2023 finner du her