IA-prosjekt fikk sykefraværet ned i barnehagen

75 barnehager hadde spesielt høyt sykefravær i 2021. Bransjeprogrammet for barnehager fikk fraværet ned under gjennomsnittet.

 

I 2022 har barnehagene som er med i IA bransjeprogram-prosjektet for første gang lavere legemeldt sykefravær (8,9 prosent) enn barnehager generelt (9,5 prosent).

Det viser ferske tall fra Nav.

– Arbeidsmetoden fra IA bransjeprogram skal i løpet av de neste årene rulles ut til langt flere barnehager, sier Unios fagsjef for arbeidsliv, Henrik Dahle.

– Det er svært positivt at sykefraværet ser ut til å gå ned i barnehager i prosjektet, sier fagsjef Henrik Dahle i Unio.

Vi tror at systematisk arbeid med det psykososiale arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass er en av nøkkelfaktorene for å lykkes. Ta for eksempel emosjonelle krav som handler om de følelsesmessige kravene som stilles til arbeidstaker i møte med andre.

Mennesker som jobber med mennesker

I mange yrker består arbeidshverdagen av å samhandle med kunder, klienter, elever eller pasienter. Å håndtere egne og andres følelser er en viktig del av jobben.

Det kan være at man må justere eller undertrykke egne følelser når jobben innebærer å håndtere andre menneskers sorger og gleder. Denne type krav er ikke nødvendigvis negativt i seg selv. Tvert imot vil mange føle at det er meningsfullt. Å jobbe med mennesker kan være grunnen til at de valgte nettopp den jobben.

Likevel kan kravene over tid føre til økt risiko for emosjonell utmattelse og sykefravær. Flere studier av yrkesbefolkningen tyder på at sysselsatte som opplever høye, emosjonelle krav ha større risiko for å utvikle psykiske helseplager og ha et høyt sykefravær.

Unio fronter arbeidet med emosjonelle og psykososiale belastninger på jobben

Metoden rulles ut til flere

– Nå ser vi at det å spisse innsatsen mot bransjer kan gi bærekraftige resultater over tid. Arbeidsmetoden i bransjeprogrammet skal i løpet av de neste årene rulles ut til langt flere barnehager, sier Unios fagsjef for arbeidsliv.

“Forskjellen er så stor at den må regnes som signifikant, altså at den ikke skyldes tilfeldigheter”. Prosjektgruppen

Prosjektleder Rakel Malene Solbu i IA-bransjeprogram sier til Aftenposten at det ikke er «store revolusjonerende funn, men små justeringer i hverdagen» som ligger bak de gode resultatene.

De er illustrert i grafen under.

(kilde:NAV)

Prosjektet utformet tiltak på tre områder:

  1. En bra dag på jobb – forebyggende arbeidsmiljø
  2. HMS og helsefremmende arbeid
  3. Tidlig inn. Tilrettelegging, oppfølging og tillit

75 barnehager med høyt sykefravær ble blinket ut.

Prosjektet har fokusert på at verneombud og tillitsvalgte skal ta medansvar selv om leder har hovedansvaret for arbeidsmiljøet.

Resultatene er signifikante

Sammenlignet med barnehager generelt viser barnehagene som deltar i bransjeprogrammet en positiv trend for legemeldt sykefravær. Tidligere har de deltakende barnehagene ligget betydelig over landssnittet. I 2021 var forskjellen redusert, og i 2022 ligger de betydelig under snittet.

Etter to år sank sykefraværet med 6,5 prosent og ble lavere enn landssnittet for barnehager. “Barnehagene i prosjektet kan altså vise til 6,5 prosent lavere sykefravær enn landssnittet for barnehager”, konkluderer prosjektgruppen.

Legemeldt sykefravær – Alle barnehager i landet vs. barnehager i bransjeprogrammet

 20152016201720182019202020212022
Alle barnehager7,9 %7,7 %8,1 %7,9 %8,0 %8,8 %9,4 %9,5 %
I Bransjeprogrammet9,2 %8,5 %8,9 %8,1 %8,6 %9,4 %9,6 %8,9 %
Differanse16,6 %10,8 %10,4 %1,7 %7,1 %6,2 %2,0 %-6,5 %

(kilde: NAV)

IA-bransjeprogram