– Kjenner på en sterk uro

Seks år med nedprioritering, i lønnsoppgjør etter lønnsoppgjør, og en arbeidsgiver som undergraver lærerprofesjonen, gjør at lærer og tillitsvalgt Linn Therese Myhrvold i Utdanningsforbundet er sterkt bekymret for situasjonen.

– Vi opplever at vi har en arbeidsgivermotpart som snakker ned og undergraver profesjonen vår, som devaluerer kompetansen og utdanningen vår og hevder lærerutdanning ikke er nødvendig for å være en god lærer, og som virker mer opptatt av å bagatellisere og bortforklare de utfordringene vi peker på, enn å ta ansvar og finne løsninger, sier lærer Myhrvold fra Østre Toten på Unios inntektspolitiske konferanse 8. mars.

Sterkt bekymret

Hun er stolt av å være lærer, av å være tillitsvalgt og av å få representere en profesjon med lang utdanning og høy kompetanse.

– Vi har tydelige faglige forventninger og krav til hverandre og jobben vi skal utføre. Det vi ha, med det samfunnsansvaret vi er satt til å forvalte. Derfor står jeg også her og kjenner på en sterk uro, og klump i magen. Jeg er sint, provosert og fortvilet på mine medlemmers vegne, og jeg er sterkt bekymret for situasjonen vi står i.

Hun trekker fram eksempler fra lærerhverdagen, der elevene i ett klasserom følges opp og får undervisning av en godt utdannet lærer, mens det ikke er uvanlig at det står en 19-åring med det fulle og hele ansvar for en annen klasse i naborommet – en som selv var elev for bare noen måneder siden.

– Flere vurderer å søke seg bort

Samtidig har lærerne vært lønnstapere i seks oppgjør på rad. Hun ser kolleger som en gang var fulle av motivasjon, profesjonsstolthet og pågangsmot, bli resignerte, demotiverte og motløse.

– Dette kan ikke aksepteres. Vi har allerede lærermangel i skolen, og med KS’ framferd og holdning overfor lærerne, som stilltiende aksepteres av de fleste politikere – våre faktiske arbeidsgivere – er jeg redd faren for en økende lærerflukt er høyst reell. Stadig flere høyt utdannede og godt erfarne lærere vurderer å søke seg bort, og forlate skolen via hoveddøra. Samtidig er det fri flyt inn gjennom bakdøra, forteller Myhrvold.

Unio vil ha en mer rettferdig og ansvarlig lønnsutvikling

Unio-leder Ragnhild Lied. Foto: Unio / Peter Von Tangen-Jordan.

Leder av Unio, Ragnhild Lied, innledet om utfordringene før årets lønnsoppgjør. Hun etterlyste en mer rettferdig og ansvarlig lønnsutvikling. Tall fra TBU viser at offentlig sektor for tredje år på rad kommer dårligere ut sammenlignet med store deler av privat sektor.

– Når frontfagrammen i fjor ble anslått til 3,7 prosent, og vi ser at lønnsveksten for industrifunksjonærer og ansatte innen finans var 5 prosent, er det tydelig at mange i privat sektor ikke forholder seg til den anslåtte frontfagsrammen. Samtidig henger lønnen til de med høyere utdanning i offentlig sektor etter, i takt med at bemanningskrisen i stat og kommune øker, sa Lied under åpningen.

 

Pekte på utfordringer i politiet

Julie Krystad, hovedtillitsvalgt i Politiets Fellesforbund Øst, jobber til daglig i nettpatruljen i Øst politidistrikt. Foto: Unio / Peter Von Tangen-Jordan.

Julie Krystad, hovedtillitsvalgt i Politiets Fellesforbund Øst, jobber til daglig i nettpatruljen i Øst politidistrikt. Hun fortalte om gleden ved å være politi, samtidig som hun trakk frem utfordringene ved arbeidsavtalene.

– Politireformen har vært positiv på mange måter, men det finnes også ulemper ved en slik reform. Distriktet vi jobber i er blitt mye større. Det i seg selv trenger ikke å være en stor utfordring, men det er en stor utfordring når våre arbeidsavtaler er ulovlige, sa Krystad.

Hun forklarer videre:

– Med ulovlige arbeidsavtaler som ikke sier noe om hvor du har eget arbeidsted, når du skal på jobb eller hva du faktisk jobber som. Det betyr at arbeidsgiver med sin styringsrett, plasserer en arbeidstaker der det trengs. Du kan risikere å ha en dagtid jobb i Sarpsborg og så får du plutselig beskjed om at du skal begynne å jobbe turnus på Gardermoen. Dette er noe mange vil oppfatte som en oppsigelse i praksis, sa Julie Krystad.

Tryggheten og forutsigbarheten svekkes

– Disse arbeidsavtalene fører til at tryggheten og forutsigbarheten for alle ansatte i norsk politi svekkes. Arbeidsgiver har et ansvar for å lage tydelige, riktige og ikke minst lovlige arbeidsavtaler for sine ansatte, sa Krystad under sitt innlegg.

Unios inntektspolitiske uttalelse behandles av styret i Unio 14. mars.

Mer om lønnsoppgjøret 2023 finner du her