Høring NOU 2022: 17 Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementet sendte 9. desember 2022 NOU 2022: 17 Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler på høring.

Kunnskapsdepartementet oppnevnte 23. april 2021 et utvalg som hadde i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang og vurdering av regelverket for opptak til høyere utdanning. Utvalget leverte 1. desember 2022 sine forslag til Kunnskapsdepartementet. Utvalget kommer med anbefalinger til Kunnskapsdepartementet om hvordan vi kan lage et opptaksregelverk som er basert på prinsipper om at det skal være mest mulig rettferdig, effektivt og enkelt å forstå.

Les Unios høringssvar