Solidaritetsmarkeringar for Ukraina

Det er snart eitt år sidan Russland gjekk til åtak på Ukraina.

Fyrstkommande fredag vert det solidaritetsmarkeringar for Ukraina over heile Noreg. I Oslo blir det ein stor markering framfor Stortinget kl. 17.

Det er Ukrainas ambassade i Noreg, Den ukrainske foreining i Noreg og Norsk-ukrainsk venneforeining som er arrangørar. Hovudparolen er ​“365 dagars motstand – Saman med Ukraina”.

Fordømmer invasjonen

Ei samla fagrørsle, globalt og i Europa, står samen i solidaritet for Ukraina.

– Vi fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina, seier Unio-leiar Ragnhild Lied.

Russland sin aggresjon har påført folk i både Ukraina og Russland skade og lidingar som vil vare i mange, mange år framover. Tryggleik og oppvekst er erstatta av frykt og flukt. Kvardagsliv er blitt til unntaksliv. Krigen er ei humanitær katastrofe.

– Dette er eit alvorleg åtak på demokratiske rettar, først og fremst i Ukraina. Men krigen trugar også demokrati og fredeleg sameksistens internasjonalt, seier Lied.

Millionar på flukt

Putins angrepskrig rammar vanlege folk. Sivile blir skada og drepne. Verken barnhagar, skular eller sjukehus går fri. Dette er brot på folkeretten. Millionar er drivne på flukt og om lag 40.000 er komne til Noreg.

– Solidaritet, tillit og respekt skal prege våre møte med flyktningar frå Ukraina som kjem eller har kome til Noreg. Barn og unge i Ukraina og barn og unge som flyktar må sikrast utdanning. Det er grunnlaget for fornya framtidstru! Noreg og andre land må gjere alt for å ta imot flyktningar og gi dei trygt og verdig opphald, seier Unio-leiaren.

– Vi skal gjere vårt for at dei får ei god mottaking og så gode liv som råd er her til lands. Vi skal gjere vårt for at dei får skule og studieplass. Vi skal gjere vårt for at dei får barnehageplass. Vi skal gjere vårt for at dei får helsehjelp. Og sjølvsagt trengst det jobbar å gå til og heimar å bu i, seier Unio-leiaren.

– Vi skal vere medmenneske. Folk er folk, same kvar dei kjem i frå. Det ukrainske folket fortener all vår støtte, seier Lied.