TBU: Frontfaget gjelder kun for noen, ikke for alle

TBU-tallene viser at frontfaget kun gjelder for noen, ikke for alle. For tredje år på rad kommer offentlig sektor dårlig ut samtidig som det er kritisk mangel på kvalifisert arbeidskraft i stat og kommune. Tallene fra teknisk beregningsutvalg (TBU) som kom i dag bekrefter nok en gang behovet for en høyere ramme for offentlig sektor, mener Unio.

Unios grupper i offentlig sektor kom svært dårlig ut i 2020 og i 2021 sammenlignet med privat sektor. Nå viser TBU at store deler privat sektor også i 2022 kom bedre ut enn offentlig sektor. For kommunesektoren trekker lærernes lave lønnsvekst ned resultatet.

– Når frontfagsrammen i fjor ble anslått til 3.7%, og vi ser at lønnsveksten for industrifunksjonærer og ansatte innen finans ble 5% er det tydelig at mange i privat sektor ikke forholder seg til frontfaget. Samtidig henger lønna til de med høyere utdanning i offentlig sektor etter og bemanningskrisen i stat og kommune øker. Det er ikke bærekraftig, for verken velferdsstaten eller den koordinerte lønnsdannelsen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Problem for innbyggere og næringsliv

– Vi som jobber i offentlig sektor bidrar til å sikre velferdsstaten, vi bidrar til kunnskap og kompetanse i næringslivet og til den høye grad av tillit og trygghet vi har i Norge. Men i dag taper offentlig sektor kampen om høyt utdannet arbeidskraft fordi lønna er for lav og belastningen er for stor. Flere lærere, sykepleiere og andre ansatte med høyere utdanning slutter eller vurderer å slutte i jobbene sine. Det er et problem for både innbyggerne og næringslivet i Norge som er avhengig av en velfungerende velferdsstat, sier Lied.

Politisk ansvar og arbeidsgiveransvar

– Det er både et politisk ansvar og et arbeidsgiveransvar å løse bemanningskrisen i offentlig sektor. De må sørge for og å betale for at vi har nok folk med høy kompetanse til å levere god nok kvalitet på tjenestene fra det offentlige. Det er direkte uansvarlig, usolidarisk og uforsvarlig dersom denne utviklingen får fortsette. Dette viser at det er behov for en høyere ramme i offentlig sektor, sier Lied

Det er på tide at arbeidsgiversiden og politiske myndigheter tar ansvar for å snu utviklingen. For at offentlig sektor skal kunne rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft er det behov for en høyere ramme i offentlig sektor i dette oppgjøret.

Forskjellene i lønnsnivå fremgår av tabell 2.6 i TBU

Tab 2,6 TBU
Universitets eller høyskole til og med 4 år
nov.22nov.21Vekst i krVekst i %Nivådifferanse ift industri
Industri799 800761 28038 5205,1 %0
Stat677 640647 76029 8804,6 %-122 160
Kommune samlet605 400593 40012 0002,0 %-194 400
skole603 960598 6805 2800,9 %-195 840
eksl skole606 360589 80016 5602,8 %-193 440
Helseforetak635 160607 32027 8404,6 %-164 640
 

Universitets eller høyskole lengre enn 4 år

nov.22nov.21Vekst i krVekst i %Nivådifferanse ift industri
Industri969 600918 48051 1205,6 %0
Stat747 000719 40027 6003,8 %-222 600
Kommune samlet699 000681 72017 2802,5 %-270 600
skole663 360655 5607 8001,2 %-306 240
eksl skole730 200704 28025 9203,7 %-239 400
Helseforetak969 000935 40033 6003,6 %-600

 

Her er en kort Unio-oppsummering av de viktigste tallene i TBU

 

Her er tallgrunnlaget for årets lønnsoppgjør- TBU-rapporten