Ny medlemsrekord i Unio!

Det er nå om lag 400 000 medlemmer i Unios 14 forbund. Så mange har det aldri vært i Unio-fellesskapet.

 

Det nøyaktige tallet er 396 895 medlemmer i Unios forbund per 1. januar 2023. Det vil si en vekst på 7678 medlemmer – eller to prosent – det siste året.

– En del av denne økningen kan være et resultat av at arbeidslivet, og særlig offentlig sektor, har hatt et økende behov for ansatte med høyere utdanning, og at organisasjonsgraden i offentlig sektor er høy. Samtidig kan medlemsøkningen tyde på at flere ser verdien av en hovedorganisasjon som kjemper for høyere anerkjennelse og større verdsetting av høyere utdanning. Behovet for ansatte med høyere utdanning er stort. Det bidrar til å sikre kvalitet i offentlige tjenester, forskning i verdensklasse og trygghet og tillit i samfunnet, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Tallene viser også at den yrkesaktive andelen av medlemsmassen økte  mest, med 2,2 prosent.

Her er tallene for medlemsveksten

76 prosent av Unios medlemmer er kvinner, det betyr drøyt 300 000 personer.

Utdanningsforbundet er Unios største forbund og hadde den største veksten i antall medlemmer, fulgt av Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Forskerforbundet. De hadde også den største veksten i antall yrkesaktive medlemmer.

Norsk Tannpleierforening ble med i Unio-fellesskapet og fikk en medlemsvekst på 13,3 prosent i fjor.

Stor vekst for tannpleierne

Ser vi på veksten i prosent, kom det største veksten i Norsk Tannpleierforening. Tannpleierne sluttet seg til Unio-fellesskapet 1. januar i fjor og er det 14. medlemsforbundet i Unio.

Etter tannpleierne, hadde Akademikerforbundet, Norsk Fysioterapeutforbund og Det norske maskinistforbund den største medlemsveksten i prosent.

De fire forbundene hadde også størst vekst i antall yrkesaktive medlemmer, i prosent.

– Veksten i antall medlemmer viser at det jobbes godt med rekruttering i medlemsforbundene. Organisasjonsgraden er fortsatt høy for våre yrkesgrupper. Det er viktig for det organiserte arbeidslivet og trepartssamarbeidet, sier Lied.