Unios forhandlingssjef inn i regjeringsoppnevnt utvalg om frontfagsmodellen

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere om utviklingen i økonomien svekker oppslutningen om frontfagsmodellen. – Frontfaget slik det praktiseres skaper utfordringer i det norske velferdssystemet, sier forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio.

 

Han er Unios medlem i det regjeringsoppnevnte utvalget som skal diskutere norsk økonomi og frontfagets virkemåte.

– Det er nødvendig at myndighetene og partene diskuterer modellen, for å sikre bærekraft i framtidas velferdstjenester. Slik systemet brukes nå, vil ikke offentlig sektor få nok ansatte med riktig kompetanse. Det vil ramme tjenester folk er avhengige av, og som samfunnet trenger for å komme gjennom en nødvendig omstilling, sier Rønning-Aaby.

Bra at både modellen og praktiseringen diskuteres

Unio-leder Ragnhild Lied er fornøyd med at utvalget både skal se på frontfagsmodellen og hvordan den praktiseres. Foto: Unio / Helene Moe Slinning

Unio er fornøyd med at utvalget både skal se på frontfagsmodellen og hvordan den praktiseres.

– Vi ser at lønnsveksten i deler av privat sektor stikker fra, mens offentlig ansatte holdes stramt innenfor frontfagsramma. Det har de siste årene ført til en mindrelønnsutvikling i offentlig sektor samtidig som vi opplever en bemanningskrise i helsevesenet, utdanningssektoren og i andre deler av offentlig sektor, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– Den koordinerte lønnsdannelsen trenger oppslutning fra alle parter. Vi ser at lønnsveksten i deler av privat sektor stikker fra, mens offentlig ansatte holdes stramt innenfor frontfagsramma.  Det har de siste årene ført til en mindrelønnsutvikling i offentlig sektor samtidig som vi opplever en bemanningskrise i helsevesenet, utdanningssektoren og i andre deler av offentlig sektor. Her er naturligvis lønn og ikke minst forskjellene i lønnsnivå mellom yrker med krav til høyere utdanning i offentlig versus privat sektor en utfordring. Det er derfor bra at utvalget også skal se på hvordan frontfagsmodellen praktiseres, sier Unio-lederen.

Unio er fornøyd med at utvalget både skal se på frontfagsmodellen og hvordan den praktiseres.

 

Frontfagsmodellen innebærer at konkurranseutsatte næringer forhandler lønn først. Det gir en norm for lønnsoppgjørene i de delene av norsk økonomi som ikke er i konkurranse med utlandet.

Utvalget har som utgangspunkt at frontfagsmodellen videreføres. Det skal diskutere utfordringer for den tradisjonelle norske lønnsdannelsen, inkludert effekten av koronapandemien, Russlands krig mot Ukraina og geopolitiske spenninger.

– Vi setter ned dette utvalget for å sørge for at norsk økonomi fortsatt skal stå godt rustet også i møte med nye utfordringer, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Utvalget ledes av økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo. Holden har ledet tre tidligere utvalg om lønnsdannelse i Norge, Holden-utvalgene.

 

Link til utvalgets mandat 

Her er link til regjeringens nyhetsmelding

Dette mener Unio om Frontfagmodellen