Frigi våre kollegaer i Belarus!

I dag framstilles ledertrioen i den uavhengige fagorganisasjonen BKDP for retten i Minsk. Sammen med internasjonal fagbevegelse og ILO har Unio bedt om at rettsaken følges av uavhengige observatører.

BKDP-lederne Aliaksandr Yarashuk, Siarhei Antusevich og Iryna But-Husaim har vært fengslet siden april. De er siktet for grov krenkelse av offentlig orden, samt oppfordring til handlinger skadelig for nasjonal sikkerhet. De risikerer årelange fengselsstraffer.

Fengsling og rettssak kommer etter årelange forfølgelser og myndighetenes systematiske arbeid for å avskaffe uavhengig fagbevegelse. Lukasjenko-regimet forfølgelseskampanje rettes særlig mot sentrale tillitsvalgte. BKDP-ledertrioen sitter fengslet sammen med et titalls fagforeningskollegaer og langt over 1000 sivilsamfunnsrepresentanter. Mange er idømt lange fengselsstraffer, mens andre holdes i varetekt i månedsvis.

– Nok en gang sender vi støtteerklæringer til våre fengslede fagforeningskollegaer, aktivister og menneskerettighetsforkjempere i Belarus. Nok en gang fordømmer vi Lukasjenko-regimets brudd mot menneskerettigheter, sier Liz Helgesen, fagsjef internasjonalt arbeid i Unio.

ILOs styrende organer har i flere sammenheng kritisert regimets brudd på grunnleggende arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter. Unio støtter internasjonal fagbevegelses kampanje for løslatelse av BKDP-tillitsvalgte, samt BKDPs arbeid i eksil.

Les Unios reaksjoner etter domfellelse:

Brev til utenriksminister Anniken Huitfeldt

Brev til belarusiske myndigheter