Særavtaleforhandlingene i KS-området er gjennomført

Unio er fornøyd med at partene skal kartlegge bruken av egen bil i alle tjenester i kommunene i kommende avtaleperiode.

Det er nylig gjennomført særavtaleforhandlinger i KS-området. Følgende avtaler er revidert:

SGS 1001 – Reiseregulativet

Satsene for kilometergodtgjørelse mv. er revidert i samsvar med statens regulativ. Kompensasjonen for bruk av egen bil i tjenesten økes med 1000 kroner.

Unio er ellers fornøyd med at et utvalg skal kartlegge bruk av egen bil fram til neste revisjon av avtalen.

SGS 1010 – Følge av pasient/klient/bruker/elev

Satsene i avtalen er hevet. Tidligere protokolltilførsel om uenighet om reisetid og arbeidstid er videreført.

SGS 1030 – Avlastere

Timesatsene er hevet tilsvarende økonomisk ramme i hovedtariffavtalen i kapittel 4 for 2023, avrundet opp til nærmeste hele kronebeløp. Satser for utgiftsdekning er regulert tilsvarende KPI for 2023, avrundet til nærmeste hele kronebeløp.

Punkt 5.1 i avtalen har fått en justert ordlyd. Det står nå at «lønn over timesatsene skal vurderes».

Avtalen gjøres gjeldene fra 1.1.23–31.12.24.

SGS 1020 – OU-midler

Avtalen er prolongert.

Det ble ellers enighet om endring av oppsigelsestiden for de generelle særavtalene. Særavtalene må nå sies opp minst tre måneder før utløpstid.

 

Protokollene finner du har:

Protokoll SGS 1001

Protokoll SGS 1010

Protokoll SGS 1030

Protokoll SGS 1020