Bibliotekarforbundet vant rettssak mot Oslo kommune

En enstemmig arbeidsrett har gitt Bibliotekarforbundet medhold i spørsmålet om bibliotekarer skal ha medbestemmelse på arbeid utover ordinær arbeidstid.

Fullt medhold

Bibliotekarforbundet møtte i november Oslo kommune i Arbeidsretten. Saken gjaldt hvorvidt arbeidsgiver ensidig kan fastsette arbeid utover ordinær arbeidstid, som i henhold til tariffavtalen er kl. 7–17. Den enstemmige dommen gir Bibliotekarforbundet fullt medhold i at dette må avtales med deres tillitsvalgte:

«Dokument 25, overenskomst mellom Oslo kommune og Bibliotekarforbundet, fellesbestemmelsene § 8. 1.1, femte ledd, er slik å forstå at arbeidsgiver ikke ensidig kan fastsette en arbeidstidsordning som innebærer at ordinær arbeidstid går utover klokken 07.00 og klokken 17.00.»

Veronicha Angell Bergli.

– Vi er veldig fornøyde med avgjørelsen fra Arbeidsretten. Med denne dommen kan vi legge ti års uenighet bak oss og sammen komme frem til ordninger som er gode for både bibliotekets brukere og våre medlemmer, sier Veronicha Angell Bergli, forbundsleder i Bibliotekarforbundet, til forbundets nettsider.

Bergli understreker at saken ikke handler om at bibliotekarer ikke skal jobbe kveld og helg.

– Vi ønsker et bibliotek som er tilgjengelig for brukerne våre. Men vi mener at all arbeidstid utover normalarbeidsdagen forutsetter en avtale med de tillitsvalgte. Det er gledelig at Arbeidsretten støtter vår forståelse.

Unio-leder gratulerer

Unio-leder Ragnhild Lied gratulerer forbundsleder Bergli og Bibliotekarforbundet med full seier i Arbeidsretten.

– Dette er en viktig og prinsipiell seier for tillitsvalgtes medbestemmelse på arbeid utover normal arbeidstid, sier Unio-leder Ragnhild Lied.