Høyere satser på reise og kost for ansatte i staten

Det er enighet i staten om satsreguleringer i særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og utenlands. Unio er særlig fornøyd med at satsene for bruk av egen bil er økt.

– Mange av Unios medlemmer er særlig opptatt av kilometergodtgjørelsen for bruk av egen bil. Den har vært for lav i forhold til hva det faktisk koster å bruke bil i tjenesteøyemed eller i forbindelse med arbeid. Derfor er vi fornøyde med å få økt satsen fra 4,03 kroner per km til 4,48, en økning på omtrent 11 prosent, sier seniorrådgiver Iril Myrvang Gjørv i Unio.

Partene i staten er også blitt enige om økte satser for kost på reise.

– Dette er særlig viktig i en tid med høy prisvekst, sier Gjørv.

Her er de viktigste endringene:

§ 6 Bruk av egen bil

Satsen for kilometergodtgjørelse er: kr 4,48 per km (opp fra kr 4,03 per km)

§ 9 Utgifter til kost

Arbeidstaker får dekket utgifter til kost på reise over 15 km og som varer utover 6 timer. Udokumenterte utgifter til kost dekkes etter følgende satser:

a. For reiser over 12 timer med overnatting dekkes kost med 872 kroner (opp fra 825)
b. For reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer dekkes kost med 342 kroner (opp fra 324)
c. For reiser over 12 timer uten overnatting dekkes kost med 637 kroner (opp fra 603)
d. For reiser som varer ut over hele døgn dekkes kost etter b. eller c.

De nye satsene gjelder fra 1. januar 2023.

Protokoll reise innenlands finner du her 

Protokoll reiser utenlands finner du her

Protokoll reiser til polare strøk («polaravtalen») finner du her