Unios representantskap: Styrk innsatsen for faste og hele stillinger i offentlig sektor

Unios representantskap krever umiddelbare tiltak fra regjeringen for å redusere midlertidig ansettelser og bruken av deltid og hindre eskalering av innleie fra bemanningsbyråer i offentlig sektor. 

Regjeringen gjennomfører nå en storrengjøring i arbeidslivet for å sikre hele, faste stillinger med norske lønns- og arbeidsvilkår. Flere gode tiltak er allerede satt i verk for å nå dette målet. Men i offentlig sektor går arbeidet for tregt.

Bruken av midlertidige ansettelser er mye høyere i offentlig sektor enn i arbeidslivet ellers. Særlig i universitets- og høyskolesektoren, men vi vet at midlertidige ansettelser også øker i omfang i andre deler av offentlig sektor, blant annet i politiet og i barnehager.

Unio støtter regjeringens forslag om innstramninger i muligheten til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyråer. For oss er det viktig at det legges til rette for flest mulig faste stillinger i arbeidslivet gjennom en økning av grunnbemanningen framfor bruk av innleie. Det vil føre til et tryggere arbeidsliv, hvor arbeidstakere har mer innflytelse over sin egen arbeidshverdag. Derfor stiller vi oss fullstendig uforstående til at regjeringen nå fremmer en egen forskrift med mer liberale regler for innleie til helse- og omsorgstjenesten, samtidig som regjeringen strammer inn regelverket for alle andre områder i arbeidslivet.

Les hele uttalelsen