Snakket opp høyere utdanning og forskning

– Jeg er helt enig i at kunnskap, høyere utdanning og forskning er viktig, forsikret statsminister Jonas Gahr Støre i sin tale på Uniokonferansen.

Om det også skal lønne seg bedre? – Det er partenes ansvar å forhandle lønn, svarte han kontant.

Støre viste blant annet til «oppryddingen» i Forskningsrådet som et eksempel på at regjeringen har et fokus på forskning og hvordan den forvaltes.

– Regjeringen er veldig opptatt av forskning, men vi ble urolige da vi så hvordan Forskningsrådet ble styrt. Det var et rot fra den forrige regjeringen som vi var nødt til å ordne opp i, sa han og lovet at forskningen ville bli styrket i årene framover.

Statsministeren snakket varmt om velferdsstaten og offentlig sektors innsats, og listet opp gode tiltak som regjeringen har gjort på arbeidslivsfeltet. Han snakket om dyrtiden og vektla behovet for å holde renta lav.

–  Vår ambisjon er å komme gjennom denne tiden med verdens laveste ledighet.

Uniokonferansen blir også i år arrangert på Sundvolden hotell. Her et foto etter statsministerens tale.

Etter hvert kom han også inn på frontfaget og kritikken Unio, YS og Akademikerne har kommet med når det gjelder regjeringens manglende involvering av alle partene i arbeidslivet.

– Samarbeidet med LO har en tett historie-lang tradisjon som har gavnet Norge bra. Sånn er det, sa han.

Men han understreket (igjen) at telefonlinjen til han er åpen, og at det er viktig for ham at alle partene blir hørt.

– Trepartssamarbeidet er ikke reservert tre aktører. Vi tar i mot alle innspill og har dialog alle veier. Dere vil diskutere innretningen på frontfaget, og det er helt fair. Derfor setter vi nå ned et utvalg som også skal vurdere praktiseringen av frontfaget slik dere ønsker. 

Om bruken av tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken sa han:

– Ragnhild brukte i sin tale her i dag ordene “syltynt grunnlag”. Det var ikke vår opplevelse at grunnlaget var syltynt når vi så rapportene som kom inn. Vi måtte ta den helhetlige beslutningen, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

Her kan du se statsminister Støres tale i sin helhet: