Ny veileder for lokalt arbeid med kompetanseutvikling

Arbeidslivet er i endring, og behovet for ny kompetanse og kompetanseutvikling øker. Godt partssamarbeid og god dialog mellom ledere og medarbeidere er viktig for å lykkes med å utvikle kompetanse i virksomhetene og hos hver enkelt medarbeider. Nå foreligger en ny veileder til bruk lokalt.

I forbindelse med hovedtariffoppgjøret i 2020, ble det nedsatt et partssammensatt utvalg som blant annet skulle utarbeide en veileder til bruk i lokalt arbeid med kompetanseutvikling. Veilederen ble forsinket under koronapandemien, men er nå ferdig og også oppdatert i henhold til endringene i hovedtariffoppgjøret 2022.

Vi håper at veilederen kan bidra til godt lokalt samarbeid om kompetanse og kompetanseutvikling. Bedre rammevilkår for kompetanseutvikling og høyere lønn for kompetanse er avgjørende for å sikre gode kommunale velferdstjenester.

Last ned veilederen