I dag er den internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot kvinner

I dag er den internasjonale FN-dagen for bekjempelse av vold mot kvinner. Europeisk fagbevegelse (ETUC) markerer dagen med å sette  søkelyset på netthets – cyber violence.  Kvinner er mest utsatt for netthets – spesielt av seksualisert art.

ETUC er særlig opptatt av fotobasert misbruk og at arbeidsgivere ikke må diskriminere arbeidstakere som er utsatt for slik ufrivillig bildedeling. Undersøkelser viser nemlig at halvparten av ofrene frykter at deres profesjonelle omdømme vil bli skadet på lang sikt, 13 prosent mener de hadde problemer med å få jobb og 6 prosent sier at de ble sparket fra en jobb, ifølge en undersøkelse fra Cyber Civil Rights Initiative.

ETUC jobber for at netthets skal bli en del av EU-direktivet om bekjempelse av vold mot kvinner. Direktivet erkjenner at vold i nære relasjoner kan ha økonomiske konsekvenser, men anerkjenner ikke at netthets kan føre til det samme.

Samtidig starter i dag den internasjonale fagbevegelsen (ITUC) en 16 dagers kampanje for å legge press på alle lands myndigheter til å gjøre mer for å hindre vold og trakassering i arbeidslivet.

Ratifiseringen og implementeringen av at ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet er avgjørende for å eliminere kjønnsbasert vold og trakassering i arbeidslivet. Da fagforeningsledere fra hele verden samlet seg under ITUCs 4th World Women’s Conference i Melbourne nylig, var konvensjonen et hyppig tema.  #RatifyC190-kampanjer er på gang i over 80 land.

I Norge har det vært grundige høringsrunder og konsultasjoner med partene i arbeidslivet knyttet til tilpasninger til nasjonalt lovverk. Unio forventer nå at konvensjonen blir vedtatt før jul.

På ITUCs verdenskongress var ratifiseringen og implementeringen av ILO-konvensjon 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet et viktig tema. Her et fellesbilde av delegatene med krav om å ratifisere konvensjonen: #Ratify190. Foto: ITUC