Likelønn på stedet hvil: – Du har jo valgt det sjøl

– Hvis lønn var viktig for deg, burde du valgt et annet yrke! Dette er et argument vi ofte hører i likelønnsdiskusjoner. Men hvordan ville din hverdag se ut om sykepleierne, lærerne, barnehagelærerne, ergoterapeutene og fysioterapeutene fulgte dette «rådet», spør Unio-leder Ragnhild Lied og Unio-nestlederne Silje Naustvik og Alfred Sørbø i en kronikk i Dagsavisen i dag.

I dag er Likelønnsdagen! Den markerer vi som et symbol på at kvinner fra i dag i prinsippet jobber gratis ut året.

Dette er basert på at kvinner i gjennomsnitt tjener 87,9 prosent av det menn tjener. Dette tallet endrer seg lite fra år til år. Ulikelønna er så å si konstant. Hvorfor er det fortsatt slik, når kvinner er i flertall i høyere utdanning, flere og flere kvinner jobber i mannsdominerte bransjer, de blir kvotert inn i ASA-styrer, pappapermen er utvidet og det er et generelt høyt fokus på likestilling både i privatlivet og i arbeidslivet, spør Unio-lederne i kronikken.

– Svaret er enkelt: fordi de høyt utdanna kvinnene jobber i andre yrker og sektorer enn menn, skriver Unio-lederne.

– Å velge bort kvinnedominert offentlig sektor når du ønsker både å ta en høyere utdanning og få lønn for innsatsen, løser selvsagt ikke noe. Og for velferdssamfunnet vårt ville det være en katastrofe. Vi trenger både kvinner og menn i velferdsyrkene framover. Men menn velger seg ikke til yrker med lavere lønn, utbredt deltid, høyt sykefravær og stort arbeidspress, konkluderer de.

En undersøkelse Fafo gjorde på oppdrag fra Unio avdekket store forskjeller i arbeidsmiljøutfordringer og HMS-arbeid mellom teknisk etat og helse/utdannings-sektoren. En ødelagt lås kan du sette en planke over og si du gjør det ferdig i morgen. Arbeid med mennesker må håndteres her og nå. Unio mener sykefraværet i kvinnedominert sektor i stor grad skyldes psykososiale belastninger som kommer av arbeidet med mennesker, og at de ansattes vern i både lovverk og det praktiske HMS-arbeidet er langt svakere i kvinnedominert sektor enn i mannsdominert sektor.

– Så er det lønna, da. Med musestegene som tas, blir det ikke lik lønn for arbeid av lik verdi før om ca. 100 år. Det må skje et taktskifte som innebærer et lønnsløft for kvinnedominerte utdanningsgrupper. Fallende søknadstall til studier rettet mot velferdssektoren er et varsel som må tas på alvor, skriver Unio-lederne.

Les hele kronikken her

Alt du vil vite om likelønn finner du på likelønn.no

Hør også vår fortsatt like aktuelle podkast fra 2020 om hvorfor det ikke er lik lønn mellom kvinner og menn

Se og hør Unio-nestleder Silje Naustvik snakke om likelønn på NRK her  (spol til 14:40 ut i sendingen)

Unio-nestleder Silje Naustvik gjestet NRK Nyheter på Likelønnsdagen.