Barnehagestreiken er over – gjennomslag for pensjonskrav

Streiken i PBL-barnehagene er over. Partene kom til enighet om pensjon hos Riksmekleren onsdag morgen. De ansatte er tilbake på jobb i morgen, torsdag.

– Jeg er glad for at det nå er enighet om at barnehageansatte skal få en pensjon som er vanlig i offentlige og andre private barnehager, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– Vi er fornøyde med å ha fått på plass en god pensjonsløsning som er på linje med det offentlige og andre private barnehager har, og en lønnsøkning tilsvarende kommunal sektor, sier en samlet arbeidstakerside ved forhandlingslederne Anne Green Nilsen, Fagforbundet, Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet og Trond Ellefsen, Delta.

Løsningen innebærer at ansatte i PBL senest innen 1.1.2025 får livsvarig avtalefestet pensjon (AFP) i Fellesordningen, noe som var et hovedkrav fra fagforeningene.

I tillegg blir prosentsatsen de ansatte selv betaler til egen tjenestepensjon redusert fra 3 til 2,5 prosent 1.1.2023, deretter ned til 2 prosent når fellesordningen for AFP etableres. Arbeidsgivers andel økes tilsvarende. Det betyr at vi opprettholder lovens maksimumssatser på sju prosent.

Partene er også enige om å jobbe sammen opp mot myndighetene for å sikre dekning av kostnadene til pensjon.

Det økonomiske i løsningen har en kostnadsramme på nivå med oppgjøret i kommunal sektor og gir barnehagelærere og styrere et generelt tillegg fra kr 12.200 til kr 19.500 per 1. mai 2022.

Les mer på Utdanningsforbundet nettsider