Med 200 millioner arbeidstakere i ryggen

Mot slutten av uka samles fagforeningsledere fra hele verden på ITUCs kongress i Melbourne for å bli enige om politiske retningsvalg for de neste fire årene. Unio-leder Ragnhild Lied deltar med en bredt sammensatt Unio-delegasjon.

Pandemi-årene, krig i Europa, energikrise, migrasjonskrise og svekkede demokratier danner bakteppet for den internasjonale arbeidstakerkongressen.

– De fire årene som har gått siden forrige kongress føles som svært lang tid. Utfordringene vi hadde på agendaen på 2018-kongressen har vi fortsatt, men i tillegg har vi fått en tsunami av nye utfordringer, sier Lied.

De siste årenes kriser har synliggjort hvordan nasjonale og internasjonale forhold henger sammen.

– Krisene lar seg rett og slett ikke løses av enkeltland alene. Behovet for internasjonalt samarbeid har aldri vært større, sier Unio-lederen.

Anstendige arbeidsforhold, sosiale sikkerhetsnett, kamp mot ulikhet, rettferdig omstilling, bærekraft og likestilling står på dagsordenen i Melbourne.

Fotball-VM i Qatar

Fotball-VM i Qatar sparkes i gang under verdenskongressen. Det er sterke koblinger mellom kampen for migrantarbeidernes rettigheter i Qatar og kampsakene på ITUC-kongressen. Lied viser til at hun er glad for den oppmerksomheten arbeidsforholdene i Qatar har fått.

– Brudd på grunnleggende arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter kan aldri aksepteres eller ignoreres. Vi må reagere, både som enkeltmennesker og nasjoner når dette skjer, utdyper Lied.

ITUC har vært en pådriver for anstendige arbeidsforhold og respekt for menneskerettigheter i Qatar. ITUC-leder Sharan Burrow viser til at det har skjedd en del positivt i løpet av de siste årene. Myndighetene har eksempelvis avskaffet «slavekontraktene» i det såkalte Kafala-systemet og lov- og avtaleverk i arbeidslivet har blitt modernisert. Det gjenstår å se hvordan dette praktiseres, spesielt etter at de siste fotballsupporterne reiser hjem fra VM.

Unio-lederen understreker at det finnes mange verstingland som bør få samme oppmerksomhet som Qatar har fått.

– Unios medlemskap og engasjement i internasjonal fagbevegelse handler om å bekjempe dårlige eller manglende arbeidstakerforhold og fremme gode standarder. På kongressen skal vi skal bidra til gode beslutninger som fremmer internasjonal solidaritet og et godt, inkluderende arbeidsliv for alle, avslutter Lied.

ITUC representerer om lag 200 millioner arbeidere. Unio har vært medlem siden organisasjonens oppstart i 2008. ITUC gjennomfører kongress hvert fjerde år. Unios delegasjon består av representanter fra Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Radiografforbund. Ragnhild Lied leder delegasjonen. Kongressen gjennomføres i Melbourne 17.–22. november. De norske medlemsorganisasjonene YS, LO og Unio er til stede sammen med rundt 1000 fagforeningsrepresentanter fra hele verden.

ITUC jobber for internasjonalt fagforeningssamarbeid rundt globale spørsmål. I møte med internasjonale institusjoner, som verdens handelsorganisasjon (WTO), FNs arbeidslivsorganisasjon (ILO) og andre FN-fora, søker ITUC å koordinere og fremme synspunkter fra sine mer enn 330 medlemsorganisasjoner.

Under kongressen ble det lagt frem en uttalelse på vegne av 35 fagorganisasjoner verden over, med oppfordring til beskyttelse av migrantarbeidere i Qatar. Som et resultat av dette, blir det nå opprettet et permanent ILO-kontor, etablert av ILO og Qatar i fellesskap, hvor også internasjonale fagforeninger skal spille en rolle.