Enighet i andre del av Virke-oppgjøret

Unio-forbundene har oppnådd enighet i hovedoppgjøret med Virke for de virksomhetene som korresponderer med kommunal sektor. Oppgjøret er på nivå med det som ble resultatet i KS.

– Oppgjøret i Virke sikrer at lønns- og arbeidsvilkårene til medlemmene våre er på samme nivå som i offentlig sektor. Det er viktig for medlemmene, og det bidrar til at Virkes medlemsbedrifter kan tiltrekke seg livsviktig kompetanse, sier Eirik Rikardsen i Norsk Sykepleierforbund, som har ledet forhandlingene for Unio-forbundene.

– Vi er fornøyde med at rammen ble høyere enn for frontfaget, og at ubekvemstilleggene for både natt og helg øker. Dette er viktige krav som Unio-forbundene fikk gjennomslag for i KS, og som Virke nå også har forpliktet seg til, uttaler Rikardsen.

Dette er de viktigste resultatene:

  1. Økt ramme: rammen ble 3,84 prosent, som er over frontfagsrammen. Dette er et viktig gjennomslag for Unio.
  2. Tilleggene på lørdag, søndag og natt øker, og gjøres delvis om til prosentvise tillegg. Det er et viktig prinsipp. Dette gjelder fra 1. januar 2023. Helgetrappen, som ikke fungerte etter hensikten, forsvinner.
  3. Nyutdannede med tre års høyere utdanning får med denne avtalen en startlønn på minst 459 100 kroner.
  4. Alle ansatte får et sentralt tillegg på mellom 12 000 og 16 800 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet. De med lengst ansiennitet har fått de høyeste kronetilleggene.
  5. Ledere, som ikke er omfattet av garantilønnsystemet, får et generelt tillegg på 2,6 prosent.

Virkningstidspunktet er 1. mai 2022, dersom annet ikke er oppgitt.

Svarfrist til Virke er 2. desember 2022.

Her er protokollen