Etterlyser et tettere samarbeid med regjeringen

Unio, YS og NHO etterlyser et bedre samarbeid mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. – Vår opplevelse er at det ikke er et like tett samarbeid med regjeringen som det var i forrige periode, med den forrige regjeringen. Det er veldig uheldig. Ikke minst i krisetider, så er det viktig at regjeringen lytter til alle parter i trepartssamarbeidet, sier Unio-leder Ragnhild Lied til NRK.

 Den nye YS-lederen, Hans-Erik Skjæggerud, mener det tette samarbeidet mellom LO og regjeringen er en stor utfordring for trepartssamarbeidet spesielt og norsk arbeidsliv generelt.

– LO har veldig tett kontakt med regjeringen. Mange beslutninger tas uten at flertallet er til stede, for flertallet av norske arbeidstakere er organisert utenfor LO. Hvis ikke alle parter er med, så får heller ikke regjeringen forslag til løsninger som gir de beste beslutningene. Det går utover norsk arbeidsliv og økonomi, sier han.

Unio-lederen viser til møter som de åpenbart skulle vært invitert inn i og som de får høre om i etterkant.

– Vi etterlyser jo møter, som vi får høre om, hvor vi ikke har vært til stede. Da blir det jo som regel avtalt et møte, men som oftest er det for sent, sier hun til NRK.

NHOs arbeidslivsdirektør Nina Melsom betegner samarbeidet mellom regjeringen og NHO som god. Hun kjenner imidlertid til misnøyen i andre organisasjoner, og råder regjeringen til å endre kurs.

– Det er utrolig viktig å sikre en god trepartsdialog. Da må alle aktører oppleve å bli tatt på alvor, sier hun.

Les hele saken på nrk.no