Kan ikke basere beredskap på bemanningsselskaper

– Vi mener at de innstramninger som nå gjøres generelt for arbeidslivet også må gjelde for helse- og omsorgssektoren. Det sa Unio-leder Ragnhild Lied under onsdagens høring i Stortingets arbeids- og sosialkomités om endringer i arbeidsmiljøloven som gjelder inn- og utleie fra bemanningsforetak.

– Unio støtter regjeringens forslag om innstramninger i muligheten til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyråer. For oss er det viktig at det legges til rette for at faste og hele stillinger skal være hovedregelen i arbeidslivet, sier Lied

Men for helse- og omsorgssektoren har Arbeids- og inkluderingsdepartementet nettopp sendt ut på høring et forslag om en egen forskrift som åpner for at det fortsatt skal kunne brukes innleie fra bemanningsbyråer dersom virksomheten har et midlertidig behov. Det får Unio-lederen til å reagere.

– Hvorfor skal vi ha mer liberale innleieregler for helsesektoren? Forskriften begrunner dette i et forsvarlighetsperspektiv og hensynet til pasientsikkerhet. Vi mener tvert imot at bruk av innleie kan ha store negative konsekvenser for de fast ansatte i virksomheten, og i verste fall gå ut over pasientsikkerheten, blant annet dersom kontinuerlige vakanser dekkes gjennom innleie fremfor økning av grunnbemanningen, sier hun.

Unio går derfor sterkt imot at det skal opprettes en egen forskrift for innleie til helsesektoren.

– For å få sammenheng i regelverket, må komiteen se på forskriftshjemmelen samtidig som den behandler innstramningene i arbeidsmiljøloven. Innleie fra bemanningsbyråer i denne sektoren er allerede en stor utfordring og går på grunnbemanningen løs. Kommunene og helseforetakene bruker milliarder på innleie. Det finnes eksempler på enheter i helsesektoren som bruker 30–40 prosent innleide arbeidstakere. Det er de samme høye tallene som danner et bakteppe for det foreslåtte forbudet mot innleie i byggebransjen i Oslo og Viken, sier Lied, og utdyper:

– Det kan ikke være slik at helsesektoren skal bygge beredskapen på innleie fra bemanningsselskaper. Vi mener at dagens adgang til å inngå avtale med tillitsvalgte vil ivareta behovet for unntak fra innleiebestemmelsene i sektoren. I tillegg kan det hentes inn vikarer ved behov – når det er reelle vikariater det handler om.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved nestleder Kai Øivind Brenden deltok også i høringen på Stortinget. NSF er også svært kritisk til behovet for en egen forskrift i helsesektoren.