Fordømmer vald og arrestasjoner i Iran

Unio har i dag sendt brev til den iranske ambassadøren i Noreg der vi fordømmer valden og arrestasjonane av uskuldige iranske borgarar.

Det er snart seks veker sidan fredelege demonstrasjonar mot iranske styresmakter starta. Protestane byrja etter arrestasjonen av og dødsfallet til den 22 år gamle Mahsa Amini. Amini vart arrestert for «feil bruk» av hijab.

– Talet på drepne og såra demonstrantar aukar veke for veke. Mange menneske er drepne under protestane som politiet har slått hardt og brutalt ned på, seier Unio-leiar Ragnhild Lied.

Vald, død og fengsel

Trass i sensur, blokkering av internett og sosiale medier, går bileta av demonstrasjonar viralt verda over.

– Det dreier seg om fredelege demonstrantar som blir møtt med vald, død og fengsel. Mengder av unge kvinner som tek av seg hijaben og roper slagord mot styresmaktene gjer inntrykk og inspirerer til solidaritetshandlingar verda over, seier Unio-leiaren.

– Unio stiller seg solidarisk med og er sterkt bekymra for demonstrantane sin tryggleik og regimet sin manglande respekt for ytringsfridom, likestilling og andre grunnleggjande menneskerettigheiter, seier Lied.

Sanksjonar mot Iran

Unio tek sterk avstand frå det iranske regimet sin bruk av vald mot eigne borgarar og ber norske styresmakter saman med resten av verdssamfunnet legge press på iranske styresmakter.

– Det er bra at både Stortinget og regjeringa har vore tydeleg i si fordømming av iranske styresmakter i denne saka og at regjeringa no sluttar seg til EU sine nye sanksjonar mot Iran. Men det er no viktig at heile verdssamfunnet står opp og fordømmer valden og arrestasjonane og at også fleire land sluttar seg til nye sanksjonar mot Iran, seier Unio-leiar Ragnhild Lied.

Her kan du lese brevet frå Unio til den iranske ambassadøren i Noreg