– Sammen redder vi liv!

Unio støtter årets TV-aksjon og har bevilget 100.000 kroner til helsehjelp. Unio-lederen oppfordrer også til å delta aktivt i den nasjonale dugnaden: – Bli bøssebærer og bli med. Sammen sikrer vi livsviktig helsehjelp og redder liv, sier Ragnhild Lied.

 

Søndag er dagen for aksjonen. TV-aksjonen 2022 går til Leger Uten Grenser. Den nasjonale innsamlingen skal gå til livreddende helsehjelp og medisiner.

Millioner av mennesker venter på legebehandling. Tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge. Manglende folkehelse får store konsekvenser for både samfunn og enkeltmennesker: Barn får ikke vokse opp, familier mister sine kjære, unge får ikke utdanning og folk faller utenfor arbeidslivet. Uten tilgang til legehjelp, vaksiner eller medisiner mister millioner av mennesker livet hvert år. Ofte er dette mennesker i sårbare livssituasjoner.

Vaksiner og medisin

Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser. Den skal bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone.

Pengene skal gå til vaksiner, tilgang på livreddende medisiner og legebehandling.

I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av TV-aksjonsmidlene også brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer.