Kamp for demokrati nasjonalt og internasjonalt

Nordisk fagbevegelse (NFS) er bekymret for trender som går i retning av mindre demokrati, mer autokrati og svekkede arbeidstakerrettigheter. Trendene kommer til uttrykk i arbeidsliv og samfunn nasjonalt og globalt.

I dag avsluttes den nordiske fagbevegelsens kongress i Oslo. NFS-kongressen har samlet mer enn 100 fagforeningsledere fra de nordiske landene. Sammen med LO og YS er Unio vertskap for kongressen, som avholdes hvert fjerde år. En av hovedutfordringene til NFS er knyttet til hvordan fagorganisasjoner best kan bidra til mer demokrati nasjonalt og internasjonalt.

Store utfordringer – sterke sammen

Samarbeidet mellom de nordiske fagorganisasjonene startet for 50 år siden. Forholdet til omverdenen er en rød tråd i den faglige samarbeidshistorien. Utfordringene kommet i ulike former, men dagens utfordringer overgår tidligere erfaringer med blant annet klimakrise, energikrise og krig i nærområdene.

Kongressen var svært godt fornøyd med budskapet fra den islandske statsministeren, Katrín Jakobsdóttir, som inviterte til trepartssamarbeid om rettferdig, grønn omstilling i løpet av det islandske formannskapet i Nordisk ministerråd (2023). Dette er en sak som NFS har jobbet for i flere år.

Demokrati og faglige rettigheter

I demokratidebatten framhevet Unio-leder Ragnhild Lied betydningen av autonome samfunnsinstitusjoner og tillit til institusjonene.

– Lik rett til utdanning og høy kvalitet i utdanning og forskning er ikke bare viktig for landets verdiskaping, men også avgjørende for å opprettholde og videreutvikle demokratiet. Universitetene og de høyere utdanningsinstitusjonene er arenaer for samfunnsdebatt og kritisk diskusjon – som igjen forutsetter akademisk frihet.

Hun er fornøyd med gjennomføringen av kongressen.

– Vi har hatt interessante og lærerike diskusjoner. Selv om de nordiske landene skårer høyt på demokratiindekser, er vi ikke vaksinert mot antidemokratiske krefter – verken i arbeidslivet eller i samfunnet ellers.

Unio-lederen mener demokratisk praksis må repeteres og «trimmes» hver dag.

– Her har fagbevegelsen et ansvar for å engasjere seg nasjonalt og globalt, og si ifra når etablerte rettigheter fortolkes og gis nytt innhold.

Frie demokratiske organisasjoner fremmer demokrati og bekjemper ulikhet

Kongressen vedtok en uttalelse om betydningen av sterke fagorganisasjoner og organisasjonenes betydning for demokratiutvikling og kamp mot ulikhet. Utfordringer knyttet til brudd på arbeidstakerrettigheter internasjonalt og den geopolitiske krisen i Nordens nærområder blir spesielt vektlagt. Også krav til nordiske regjeringer ble vedtatt i uttalelsen.