Diskuterer Norden i verden

I dag startet den nordiske fagbevegelsens (NFS) kongress «Norden i verden». Kongressen samler mer enn 100 fagforeningsledere i Oslo.

Demokrati og arbeidstakerrettigheter er et av hovedtemaene. Trenden går i retning av mindre demokrati og mer autokrati, samt svekkede arbeidstakerrettigheter. Nordisk fagbevegelse ønsker å bidra for å endre dette.

Sammen med LO og YS er Unio vertskap for kongressen, som avholdes hvert fjerde år. En av hovedutfordringene er knyttet til hvordan fagorganisasjoner best kan bidra til å utvikle demokratiet nasjonalt og internasjonalt.

Fagforeningsledere, politikere og forskere er invitert inn til å bidra i debatten. Kongressen går over tre dager.