Unio Podkast: Lærerstreiken på 12 minutter

Den lengste lærerstreiken gjennom tidene virker helt fastlåst. Hvorfor er ingen løsning i sikte, og hva er veien ut? På 12 minutter får du vite hva som er riktig og galt i all informasjonen og desinformasjonen som florerer om streiken.

Unios største forbund, Utdanningsforbundet, har streiket siden juni sammen med LO-forbundet SL og Akademikernes Lektorlaget. Unios øvrige forbund godkjente lønnsoppgjøret i vår, mens Utdanningsforbundet sa nei.

Forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio.

– Hovedgrunnen til lærerstreiken er at KS ikke vil se på lønnsmessige grep som kan sikre den framtidige lønnsutviklingen til lærerne, og dette gjør de blant annet ved å ikke ville se på tiltak som treffer lærerne i 2023. KS har gitt vesentlig hevinger av tillegg for ubekvem arbeidstid i 2023, men det er altså tillegg som ikke treffer lærerne, sier forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio Podkast.

Utdanningsforbundet har lagt fram et forslag til løsning som blant annet innebærer et “skoletillegg” på 10.300 kroner per lærer. Dette ble avvist av KS.

– Utdanningsforbundet gikk ut med dette for å vise hvor lite som skal til i 2023. Kravet utgjør 0,3 prosent av en disponibel ramme på rundt 2,5 prosent der 0,4 prosent allerede er brukt av andre til ubekvemstillegg som lærerne ikke får. Det er med andre ord en marginal inngripen i den disponible rammen for 2023, forklarer Rønning-Aaby.

Han slår fast at det er hevet over tvil – uansett hvilket tallmateriale og hvilke statistikker man bruker – at lærerne har hatt den svakeste lønnsutviklingen. Rønning-Aaby ser ikke lyst på situasjonen.

– Lærerne utgjør om lag en fjerdedel av arbeidsstokken i KS-området, og om lag 70 prosent av lønnsmassen i fylkeskommunene. KS setter spørsmålstegn ved hele denne kunnskapsprofesjonens kvalifikasjonsbehov. Dette er ikke synlig ved streiker i andre tariffområder. På tross av konflikt, bevarer man en respekt mellom partene. Det er ekstremt ødeleggende for tilliten og motivasjonen for denne delen av arbeidsstokken.

I podkasten svarer han på spørsmål som:

Kan alle de andre forbundene som har sagt ja til lønnsoppgjøret kreve nye forhandlinger om lærerne skulle vinne fram?

Vil Utdanningsforbundets forslag om et “skoletillegg” på 10.300 kroner per lærer i 2023 gjøre at alle andre ansatte i kommunene vil få mindre?

Og hvorfor er politikerne som vanligvis er så opptatt av skole og utdanning så tause?

 Lytt på den her, eller der du vanligvis hører podkaster.

Lytt også på Unio podkast: Frontfag-gjennomslag og lærerstreik – Full tillitskrise i KS

Alle Unio-podkaster finner du her