Forhøyet timesats på pensjonistlønn

Unio og de andre partene i KS-området er enige om en ny avtale om arbeid for pensjonister.

Fredag ble det inngått avtale med KS (kommunesektorens interesseorganisasjon) om forhøyet timesats på pensjonistlønn på kr 300 pluss variable tillegg for ekstraordinært personellbehov ved oppskalering av TISK-tiltak eller vaksinering som følge av koronapandemien.

Den gjelder ut året 2022 i kommunal sektor unntatt Oslo kommune.

Det som nå er inngått er en ny avtale, begrenset til KS tariffområde.

Beredskapstiltaket gjelder fra 10. september.

Det er ikke lenger anledning for pensjonerte sykepleiere å jobbe på ordinær lønn på det såkalte koronaunntaket som opphørte 1 september.

Koronapandemien har ført til store ekstrabelastninger for norsk helse- og omsorgstjeneste. Pensjonistenes innsats har vært ekstra viktig i den pressede situasjonen helse- og omsorgstjenestene har vært i de siste årene.