Nye studentledere i Unio

I helgen ble Sonja Tan Nguyen valgt til leder for Unio-studentene. Ny nestleder er Daniel Tørresvoll Stabu. De kommer fra Pedagogstudentene og NSF Student.

De er valgt for perioden august 2022 – august 2023.

Sonja er utdannet grunnskolelærer for 5.-10.trinn og holder nå på med master i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Innlandet.

Hun er i tillegg nestleder for Pedagogstudentene.

Daniel Tørresvoll Stabu er ferdig med sitt andre år som sykepleierstudent ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo. Han er også nestleder for NSF Student.