– Godt valg av leder for Mannsutvalget

Unio gratulerer Claus Jervell som leder av Mannsutvalget. – Det er et godt valg. Han har god kompetanse på likestilling og diskriminering i arbeidslivet, og kjenner Unios posisjon og likelønnsutfordringene. Jeg regner med at dette er til nytte i et utvalg som er bredt sammensatt, men uten representasjon fra kvinnedominert sektor, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Claus Jervell arbeider i dag i Fellesforbundet, og jobbet tidligere i Likestillings- og diskrimineringsombudet med diskriminering i arbeidslivet som fagfelt. Derfra har han meget god kjennskap til likestillingsutfordringene i arbeidslivet.

Mannsrolleutvalget mandat og sammensetting ble kjent i dag. Utvalget har 17 medlemmer og er bredt sammensatt.

– Jeg kunne kanskje ønsket flere forskere i utvalget og også representasjon fra kvinnedominert sektor – i helse, skole og utdanning  Det er en stor utfordring å rekruttere menn til disse yrkene, men jeg forutsetter at utvalget innhenter forskning og innspill på dette, sier Ragnhild Lied.

Her kan du se og høre Unios innspill.