Lønnskamp, vold, trusler og trakassering i Unio-kaféen

Hvordan viktige velferdstjenester kan sikres kvalitet, rekruttering og nok bemanning med kompetanse var tema i Arendalsuka i dag. Også utfordringen med vold, trusler og trakassering på jobben var til debatt.

 

Eksperter, politikere, kommentatorer og forbundsledere deltok på scenen i Unio-Kaféen i Arendalsuka for å belyse viktige temaer.

Lærerne streiker og har varslet opptrapping mandag. Grunnen er at de i flere år har kommet dårligere ut enn andre grupper. Det er også stor mangel på sykepleiere.

Kommentatorene Anita Hoemsnes fra Dagens Næringsliv og Torbjørn Røe Isaksen fra E24, Utdanningsforbundets leder Steffen Handal og nestleder i sykepleierforbundet Kai Øivind Brenden diskuterte årsaker og løsninger.

Se diskusjonen her 

Vold, trusler og trakassering

Kai Øivind Brenden, NSF

Alle arbeidstakere har krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. For mange av Unios medlemsgrupper i helse, utdanning og politi er vold, trusler og trakassering utfordringer i arbeidsmiljøet som må håndteres hver eneste dag på jobben.

 

Fv. Direktør Pål Molander i Statens Arbeidsmiljøinstitutt STAMI, stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap), Unn Alma Skatvold, leder i Politiets Fellesforbund, Kai Øivind Brenden i Norsk Sykepleierforbund og programleder Erik Aasheim.

Det som er bra, er at eksperter, parter og politikere har muligheter til å gjøre noe med det. Unn Alma Skatvold, leder i Politiets Fellesforbund, Kai Øivind Brenden, nestleder i Norsk Sykepleierforbund, stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) og direktør Pål Molander i Statens Arbeidsmiljøinstitutt STAMI diskuterte hva som må gjøres.

Se debatten her

 

Alle debattene og alle sendingene finner du via denne hovedsiden for Unio-kaféen i Arendal