Møtte næringsministeren om strømstøtteordning for næringslivet

Unio-leder Ragnhild Lied møtte i dag næringsminister Jan Christian Vestre om situasjonen for næringslivet i lys av høye strømpriser. – Det var et godt og konstruktivt møte med næringsministeren, hvor Unio fikk fremføre sine synpunkter på strømstøtte til næringslivet, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

 

Unio-lederen ga i møtet uttrykk for forståelse for utfordringen med økte strømutgifter for næringslivet, men ga samtidig utrykk for at en strømstøtteordning må være målrettet slik at den treffer den delen av næringslivet som faktisk blør.

– Store deler av næringslivet gjør det svært godt og har svært gode inntekter. En målrettet strømstøtteordning må treffe de sårbare småbedriftene og enkeltpersonsforetakene som sliter alvorlig som en direkte konsekvens av høye strømpriser, sa Lied.

Hun trakk frem avtalefysioterapeuter som et eksempel på en gruppe som på tross av økte strømutgifter ikke helt eller delvis kan kompensere dette gjennom høyere priser på sine tjenester, da dette er fastsatt gjennom takster fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Advarte mot inflasjon og økt rente

Unio-lederen advarte også mot en for generøs og generell strømstøtteordning som kan føre til økt rente og inflasjon. Hun fremholdt også at den heller ikke må gå på bekostning av andre viktige samfunnsoppgaver som helse, utdanning, forskning og beredskap.

– Regjeringen må ta høyde for at en strømstøtteordning ikke fører til økt inflasjon og høyere renter eller at den går på bekostning av andre viktige områder og oppgaver som blant annet kommuneøkonomi, helse og utdanning, sa Unio-leder Ragnhild Lied.

ENØK-tiltak

Unio- lederen trakk også frem muligheten for gode langtidskontrakter med fastpris for næringslivet. Gode låneordninger kan også være et godt alternativ. Samtidig pekte hun på viktigheten av at regjeringen stimulerer til helt nødvendige ENØK-tiltak for både offentlig og privat sektor.