Høring av forslag til ny forskrift om oppfølging av barn på institusjon og forslag til ny tilsynsforskrift

Barne- og familiedepartementet sendte 8. april 2022 to separate høringsnotater med forslag til forskrifter til ny barnevernslov på høring. Begge høringsnotatene gjelder forslag til forskrifter på institusjonsområdet.

Les Unios høringssvar