Høring – rapport fra et partssammensatt utvalg om sikring av feriepenger

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte 8. mars 2002 rapporten «Sikring av feriepenger» på alminnelig høring.

Utvalget som ble satt ned for å vurdere spørsmål knyttet til sikring av feriepenger og enkelte av ferielovens bestemmelser, la fram sin utredning 18. februar 2022.

Les Unios høringssvar