Unio  podkast: Hjemmekontorets regler, gleder og fallgruver

– Hjemmekontoret blir av mange sett på som et velferdsgode. Det faktum at sykefraværet har gått ned hos de som jobber hjemmefra, kan være en indikasjon på at hjemmekontoret bidrar til en bedre arbeidshelse, sier Unios fagsjef og advokat Henrik Dahle i en ny Unio Podkast med hjemmekontor som tema.

Visste du at reglene for hjemmekontor ikke gjelder på hytta? Men hvilke regler gjelder egentlig? Hva kan du bestemme selv og hva kan arbeidsgiver pålegge deg? Ett kvarters tid på øret er det du trenger for å bli informert om hjemmekontorets regler, gleder og fallgruver.

Advokat og fagsjef Henrik Dahle

Over halvparten av de som kan jobbe hjemmefra, har fortsatt med det etter pandemien. Den 1. juli trer hjemmekontorforskriften i kraft. Da gjelder i stor grad de samme reglene for arbeid på hjemmekontoret som på jobbkontoret.

– Hjemmekontoret er kommet for å bli, og så langt fungerer hybridløsningene godt for arbeidstakerne. Men det krever en klok og tillitsbasert ledelse. Arbeidsgiver må evne å se både de som foretrekker hjemmekontoret og de hun ser hver dag ved kaffemaskinen.  Etter hvert kommer vi til å trenge mer kunnskap og forskning om langtidsvirkningene, og hvordan dette slår ut i det moderne arbeidslivet, sier Henrik Dahle.

Lytt til podkasten her eller på de plattformene du vanligvis hører podkaster.

Alle Unios podkaster finner du her