Høring NOU 2022: 2 Akademisk ytringsfrihet

Kunnskapsdepartementet (KD) sendte 1. april 2022  NOU 2022: 2 Akademisk ytringfrihet på hørring.

KD oppnevte 20. juli 2021 et ekspertutvalg som skulle utrede problemstillinger knyttet til akademisk ytringsfrihet.

Utredningen gjennomgår hva akademisk ytringsfrihet er og hva som kjennetegner den, hvilke utfordringer man ser nasjonalt og internasjonalt, og foreslår tiltak for å styrke den

Les Unios høringssvar