Verdensdagen for offentlige tjenester

Dagens styremøte i europeisk fagbevegelse (ETUC) sammenfaller med verdensdagen for offentlige tjenester. ETUC-styret representerer både arbeidstakere som jobber i offentlig sektor og arbeidstakere som er avhengig av offentlig sektor. I dag står europeisk fagbevegelse samlet om å fremme offentlig sektor.

Å fremme offentlige tjenester handler om å sikre samfunnets infrastruktur og velferd. Gode universelle løsninger bidrar til utjevning og utvikling både for samfunn og den enkelte.

– Unio heier på offentlige tjenester hver dag og er selvsagt også med på den globale feiringen. Gode offentlige tjenester er avgjørende for en god velferdsstat, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Offentlige tjenester kan ikke ses uavhengig av de som utfører tjenestene. Det handler om kvalitet i arbeidet som utføres og at tjenestene er tilgjengelige for alle. Hovedbudskapet i kampanjen #publicserviceday er at offentlige tjenester og ansatte som utfører tjenestene sikrer avgjørende, viktige funksjoner i samfunnet. Ansattes lønns- og arbeidsbetingelser må løftes!

Kjent Unio-politikk

Gode offentlige tjenester forutsetter at offentlig sektor til enhver tid har kompetent arbeidskraft, god ledelse og tilstrekkelige ressurser for å sikre velferdstjenester med høy kvalitet.

– Kampanjen #publicserviceday er derfor kjent Unio-politikk. Unio jobber for et samfunn og et arbeidsliv som både bygger på – og understøtter – kunnskap og kompetanse. Unio-politikk og markering av verdensdagen er med andre ord knyttet sammen, forklarer Lied.

Verdensdagen markert siden 2003

FN besluttet i 2003 at 23. juni markeres som verdensdagen for offentlige tjenester. FN fremmer offentlige tjenesters betydning gjennom en rekke arrangementer på dagen.

EPSU, den europeiske fagorganisasjonen som samler alle fagforbund som har medlemsgrupper i offentlig sektor, markerer dagen med digitale og fysiske arrangement.