Mer kunnskap og kvalitet i barnevernet

Unio støtter helhjertet regjeringens innføring av kompetansekrav for ansatte i barnevernet og er forundret over at Fagforbundet ikke ser behovet for økt kunnskap og kvalitet i barneverntjenesten.

I følge NTB ber Fagforbundet regjeringen snu om kompetansekrav i barnevernet. Fra nyttår ble det innført nye krav til nyansettelser. Skal man jobbe i barnevernsinstitusjon, må man ha bachelorutdanning. For barnevernet i kommunene er kravet master.

– Dette handler ikke om studiepoeng i seg selv slik Fagforbundets Mette Nord påstår. Det handler om å møte sårbare barn og den kompleksiteten som barnevernet møter i hverdagen med økt kunnskap og kvalitet, sier nestleder i Unio Alfred Sørbø.

Anne Grønsund er leder for Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet.

Våre mest sårbare barn

Barnevernet tar vare på våre mest sårbare barn. Det skulle bare mangle at vi ikke stiller tydelige spesialiserte forventninger til hvilke kompetanse de skal omsluttes av. Det holder definitivt ikke å «å være glad i barn», selv om det i kombinasjon med riktig kompetanse ofte er viktig.

– På barnevernsinstitusjoner finnes barn utsatt for de groveste overgrep. Psykiske og fysiske overgrep vi andre ikke helt klarer å forestille oss brutaliteten av. Her finnes unger som strever så tungt psykisk som reaksjon på ekstremt uvanlige livsbetingelser at de utagerer, truer, ruser seg, skader seg selv og andre, sier Anne Grønsund, leder av Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet som er tilsluttet Unio.

– Det krever en kunnskap og kvalitet som barnevernet ikke klarer fullt ut å levere i dag. Derfor er det bra at regjeringen innfører kompetansekrav, sier Grønsund.

– Fagforbundet etterlater et inntrykk av at hele barnevernet vil knele om det stilles krav til en bachelorutdanning. Det vil det ikke. Og det er heller ikke en «avskilting» av fagarbeideren. Kompetansekravet omhandler nytilsettinger, sier Grønsund.

Bygger kompetanse rundt barn

Hvert år utdannes det ca 3000 sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere. Tre ypperlige utdanninger som tilfredsstiller kompetansekravene til å jobbe i en barnevernsinstitusjon. Vi mangler ikke på rekruttering til disse utdanningene.

– Fra 2022 skal alle nytilsatte har minst en bachelor innenfor disse utdanningene for å få jobb. Ingen avskiltes, ingen mister jobben som følge av denne kompetansereformen, men vi sørger for å bygge kompetansen rundt institusjonene som skal ta vare på våre mest sårbare barn, sier Grønsund.