Høring – forslag til endringer i særregelen for beskatning av lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet

Finansdepartementet foreslår å endre regelen for beregning av tillatt opphold i Norge slik at tillatt opphold beregnes innenfor hvert inntektsår. Det foreslås også at vurderingen om arbeidsoppholdet «hovedsakelig» finner sted utenfor andre staters territorium, skal foretas innenfor hvert inntektsår.

Les Unios høringssvar