Takstforhandlingene for avtalefysioterapeuter er i gang

Onsdag 8. juni starter årets forhandlinger med Helse- og omsorgsdepartementet om takster for avtalefysioterapeuter.

– Vi har levert rimelige og gode krav, og vil stå på for at avtalefysioterapeuter generelt, men allmennfysioterapeutene spesielt, skal få bedre betingelser, sier forhandlingsleder og forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund.

Dette er avtalefysioterapeuter

Avtalefysioterapeuter er selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter som har driftsavtale med norske kommuner. I 2019 utgjorde avtalefysioterapeutene 54 prosent av den kommunale fysioterapitjenesten. 43 prosent av fysioterapeutene var fast ansatt i kommunene, mens tre prosent var turnusfysioterapeuter.

En fysioterapeut med driftsavtale, er en del av den offentlige helsetjenesten. Det er hver enkelt kommune som bestemmer hvor mange driftsavtaler de ønsker. Det er også kommunene som betaler driftstilskuddet.

Av de cirka 3.700 fysioterapeutene i Norge som har driftsavtale med en kommune, er nærmere 2.300 av dem organisert i Norsk Fysioterapeutforbund.

Litt over 70 prosent av avtalefysioterapeutene i Norsk Fysioterapeutforbund er allmennpraktiserende fysioterapeuter. I tillegg er litt over 600 av avtalefysioterapeutene fysioterapeuter med tilleggsutdanning i manuellterapi og over 360 psykomotoriske fysioterapeuter.

Dette tenker NFF om forhandlingene

– I våre forhandlinger med Helse- og omsorgsdepartementet forhandler Norsk Fysioterapeutforbund om alle takstene som utløses når avtalefysioterapeuter foretar behandling av pasienter. I tillegg fremforhandler NFF samme påslag på driftstilskuddet og Fysiofondet, sier Per Olav Moberg Peersen.

Han er leder av Næringspolitisk råd i NFF, samt nestleder i NFFs forhandlingsdelegasjon. Han presiserer videre:

– Vi forhandler om en rekke takster. Noen er like for alle fysioterapeuter, mens andre er tilknyttet en spesialitet, som for eksempel psykomotoriske fysioterapeuter eller fysioterapeuter med tilleggsutdanning i manuellterapi (manuellterapeuter), sier Peersen.

Her kan du lese mer om forhandlingene.